Wat is de Nobelprijs?

Clipphanger

Alfred Nobel was een Zweedse scheikundige, die steenrijk is geworden door zijn belangrijkste uitvinding: het dynamiet. Maar als je veel met dynamiet bezig bent kunt je maar beter ook een goed testament hebben, en dat had hij: Alfred Nobel wilde dat er elk jaar een aantal prijzen werden uitgereikt, als beloning voor ‘hen die in het afgelopen jaar het grootschte nut hebben verschaft aan de menschheid’. De echte Toppers dus in de Natuurkunde, Scheikunde, Geneeskunde en de Economie. En dan hebben we nog de Nobelprijsbuitenbeentjes: die voor de Literatuur, en de Nobelprijs voor de Vrede. De Nobelprijs voor de Vrede wordt toegekend aan personen of organisaties die zich ingezet hebben voor de Vrede in de breedste zin des woords. Denk aan Nelson Mandela, Artsen Zonder Grenzen, en natuurlijk Tobias Asser, de enige Nederlander die ooit de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen, precies een eeuw geleden, in 1911, vanwege zijn grote verdiensten voor het Internationaal Recht en zijn mooie snor. Alle andere Nobelprijzen zijn meermaals door Nederlanders in de wacht gesleept, behalve die voor de literatuur. Doorschrijven, Kluun.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen