Wat is consent?

Clipphanger

‘Consent’ is een Engels woord en betekent eigenlijk gewoon ‘toestemming’. Toestemming om iets bij iemand te doen, bijvoorbeeld een zoen. De een vraagt consent, de ander geeft consent, we hebben consent! Kom maar op met die zoen. Aan consent zijn wel wat voorwaarden verbonden: consent moet vrij gegeven worden, dus zonder druk, drank of drugs. Als iemand niet meer goed kan oordelen, is er sowieso geen consent. Degene die consent geeft, moet er ook zin in hebben. Twijfel betekent geen consent, en wie zwijgt stemt niet toe! Consent voor een zoen op de wang, betekent niet dat je tong opeens op onderzoek uit mag. Gebruik die tong liever om consent te vragen voor wat je van plan bent. Toch geen zin meer? Dan mag je altijd je consent intrekken en stoppen, en de ander gaat dan niet lopen zeuren. Nee, mondje dicht! Door consent te vragen respecteer je elkaars grenzen. En dat wil je toch, zeker bij iemand die je leuk vindt!

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen