Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Clipphanger

We hebben het over ‘grensoverschrijdend gedrag’ in deze situatie: als 1 partij iets doet of zegt waar een ander niet vrijwillig mee instemt. Discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of nog erger zijn allemaal gedragingen waarmee een dader een grens overschrijdt. Voor het slachtoffer kan dit onprettig zijn en soms zelfs traumatisch. Grensoverschrijdend gedrag komt vaker voor wanneer de ene partij macht heeft over de ander. Bijvoorbeeld als 2 personen niet gelijkwaardig zijn in leeftijd, intelligentie, levenservaring of status. Maar het kan ook komen door een verschil in aantal, bijvoorbeeld als jij alleen komt te staan tegenover een legertje pestkoppen. Dit kan leiden tot een onveilige sfeer waarin angst overheerst. Waar de grens ligt in grensoverschrijdend gedrag, is niet voor iedereen altijd even duidelijk. Wat voor de een een grapje is, is voor de ander erg vervelend. Op de meeste scholen en werkplekken is er een vertrouwenspersoon die luistert en kan bemiddelen bij ongewenste situaties. Als er sprake is van mogelijk strafbare feiten, kan je ermee naar de politie. Iedereen heeft grenzen, en samen zeggen we grensoverschrijding ‘gedag’.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen