Wat was apartheid?

Clipphanger

In 1652 krijgt zuidelijk Afrika bezoek van de Nederlanders met hun VOC-mentaliteit. En da’s geen goed nieuws voor de oorspronkelijke inwoners van die streken. In de eeuwen daarna blijft de kleine, witte minderheid de baas spelen. Ook als de slavernij officieel wordt afgeschaft, wordt er in Zuid-Afrika nog steeds officieel gediscrimineerd. Dat heet de Apartheid, en het is inderdaad behoorlijk apart: Tijdens de Apartheid zijn mensen van kleur tweederangs burgers. Ze worden weggestopt in townships. Ze mogen alleen naar de stad om te werken voor de blanken. Als ze iets willen halen in de winkel, moeten ze door de achterdeur naar binnen. En haal het maar niet in je hoofd om verliefd te worden op iemand met een andere afkomst… Liefde is misschien blind, maar in die tijd niet kleurenblind. In de 2de helft van de 20ste eeuw heeft de onderdrukte bevolking er genoeg van. Er wordt geprotesteerd, gestaakt, geboycot, en ook als verzetsleider Nelson Mandela wordt vastgezet, gaat de strijd door. In 1990 pas wordt de Apartheid afgeschaft, en nu is het officieel een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Maar wel gebroederlijk naast de witte bladzijde.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen