Wat is racisme?

Clipphanger

Racisme is de overtuiging dat mensen kunnen worden onderverdeeld in rassen en dat bepaalde ‘rassen’ beter zijn dan andere. Met dat verdraaide idee varen witte mensen vanaf de 17de eeuw de wereld over, om land van in hun ogen minderwaardige mensen in te pikken, en ze gelijk maar tot slaaf te maken. In de eeuwen daarna zijn slavernij en racisme overal gemeengoed. Nou ja: wel gemeen, maar niet goed. In 1863 wordt de slavernij afgeschaft. En tegenwoordig is ook racisme officieel verboden, het staat dan ook meteen in artikel 1 van onze grondwet. Toch werken die oude structuren en vooroordelen nog altijd door. Mensen met een niet-Nederlandse afkomst krijgen nog altijd minder snel een stageplek, en worden eerder aan de kant gezet door de politie. Ook leven niet-witte mensen nog altijd vaker in armoede, en hebben ze minder toegang tot goede zorg. Voor dit structurele racisme is wereldwijd steeds meer aandacht. Bewegingen als Black Lives Matter hebben ook veel witte aanhangers. Zo kan het structurele racisme structureel bestreden worden en dan misschien ooit eens, structureel verleden tijd zijn.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen