Hoe werkt een AED?

Clipphanger

Bij een hartstilstand wordt er opeens geen bloed meer rondgepompt door het lichaam. Maar dat komt niet omdat het hart stilstaat: de hartkamers worden juist heel snel maar chaotisch geprikkeld. Dat heet fibrilleren en het kan dus verholpen worden met een automatische externe de-fibrillator oftewel AED - pik er gauw eentje mee. Dit is de volgorde: 112 - réanimér - AED. Dat reanimeren start je met 30 borstcompressies en beademen. Zo pomp je bloed en dus zuurstof naar de vitale organen. De AED kan praten, en babbelt je zo door de procedure heen. Bovenkleding van het slachtoffer uitdoen, en dan de elektroden opplakken. Het apparaat voert een hartanalyse uit, en bepaalt of er een schok gegeven moet worden. Zo ja, dan mogen de omstanders even afstand nemen, en wachten op de klap. Hè hè. Als je binnen 6 minuten kan starten met reanimeren, is er grote kans op overleving met de minste hersenbeschadiging. Gelukkig hangt er, om te helpen bij die reanimatie-operatie tegenwoordig er op menige locatie zo’n fijn defibrillatie eh apparatie.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen