Wat is recessie?

Clipphanger

De afgelopen eeuw heeft Nederland verschillende recessies gekend: in de depressieve jaren ’30, een korte in 1958, de recessie van 1980 en ’81 (NO FUTURE), in 2009 een hele dikke dip en in 2011 tijdens de schuldencrisis. Eigen schuld, dikke crisis. Als we in een recessie zitten, dan betekent dat kort gezegd dat het niet zo best gaat met de economie. Officieel meten we dat af aan het BBP (Bruto Binnenlands Product) dat vastgesteld wordt door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), en dat doen ze OER (Op Een Rekenmachientje). Het BBP is de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten, min de kosten van de productie daarvan. Dit BBP is de belangrijkste graadmeter van de economie. Als het BBP stijgt dan gaat het goed, maar dalen betekent ellende. En als het BBP twee kwartalen achter elkaar is gedaald, dan zitten we officieel in een recessie. Maar dat weet je dus pas als die twee kwartalen voorbij zijn. En een recessie duurt globaal gezien gemiddeld maar 10 maanden. Dus als je nou maar langzaam genoeg rekent, dan ben je alweer uit de recessie, voordat je überhaupt wist dat je d’r in zat.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen