Wat is kernenergie?

Clipphanger

In het hart van een kerncentrale bevindt zich het reactorvat. Dat vat bevat heel veel water en een paar staven uranium. Als je de atoomkern van uranium bestookt met een neutron, dan splijt-ie. Daarbij komen nieuwe neutronen vrij, die weer op pad gaan om nieuwe atoomkernen te splijten. Een pareltje van een ketting reactie. En bij elke atoomsplijting komt vooral ook veel warmte vrij: daar wordt het water in het reactorvat dus warmer van, dat gaat over in stoom en die drijft turbines aan die elektriciteit opwekken: atoomstoomstroom. Op naar jouw stopcontact! Kernenergie is een schone energiebron wat broeikasgassen betreft, ongeveer even schoon als de zon en de wind. Maar toch wordt niet iedereen even ‘opgewekt’ van kernenergie. Door de ongevallen in Tsjernobyl in 1986 en Fukushima in 2011 zijn hele gebieden onbewoonbaar geworden, want radioactieve straling is nou eenmaal niet echt gezond voor mens en dier. Het kernafval moet dus opgeborgen worden. Op een plek waar ook over tienduizenden jaren niemand wil gaan zoeken. En dan kom je al gauw diep onder de grond uit, of in de platenkast van Frans Bauer.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen