Wat is socialisme?

Clipphanger

Als het om werken gaat is het oneerlijk verdeeld in de wereld. Terwijl de een zich in het zweet werkt om een paar rotcenten te verdienen, zit de baas lekker onderuit zijn geld te tellen. Zo gaat het al eeuwenlang, en ook al eeuwenlang is niet iedereen daar even blij mee. De socialisten zeggen dan: zo werkt dat niet. Het Latijnse woord ‘socius’ betekent ‘gemeenschappelijk’. Het socialisme wil dan ook dat die mooie bedrijven en machines niet van 1 persoon zijn, maar van iedereen. Zo kunnen ook de mensen die graag de hele dag hard willen werken, meedelen in de winst. Dit mooie idee wordt midden 19e eeuw uitgewerkt door Karl Marx. Hij voorspelt dat de arbeiders samen in opstand zullen komen tegen hun bazen, en dat gebeurt ook in Rusland. Maar dat communistische systeem is inmiddels zelf wel zo’n beetje uitgewerkt. Tegenwoordig leven we in een kapitalistisch systeem. Er zijn wel politieke partijen die zich socialistisch of sociaaldemocratisch noemen. Zij zetten zich in voor een eerlijke verdeling van onze welvaart, en dat blijven ze doen, tot we allemaal vervangen zijn door robots. Zal je net zien, dan zijn er ook weer robots die moeten werken, en een robot die zijn geld zit te tellen.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen