Wat is TBS?

Clipphanger

Als jij een misdrijf gepleegd hebt, is het de rechter die bepaalt of je naar de gevangenis gaat. Maar misschien heeft de rechter nog wel iets meer in petto: TBS oftewel terbeschikkingstelling, een speciale maatregel voor speciale daders. Voor je TBS krijgt, wordt eerst onderzocht of jij gebrekkige ontwikkeling hebt of een ziekelijke stoornis. Zo ja, dan kan de rechter kiezen uit 2 soorten TBS: TBS met voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarde dat jij in behandeling gaat of je medicijnen slikt. Dit kan dan in een ‘gewone’ gevangenis, tussen de ‘normale’ boeven. Als de kans groot is dat jij weer de fout in gaat, kiest de rechter voor TBS met dwangverpleging. Je gaat dan naar een speciale, gesloten TBS-Kliniek. Daar word je behandeld door een heel team van deskundigen. Na 2 jaar bepaalt de rechter of je weer klaar bent voor de maatschappij en je niet weer terugvalt in je oude gedrag. Want dan moet de TBS verlengd wordt. Uiteindelijk kom je dan misschien wel op de longstay, en dan is het verhaaltje nog lang niet uit… TBS kan alleen worden opgelegd bij een ernstig misdrijf waar meer dan 4 jaar gevangenis op staat. Dus niet voor het ongevraagd grasmaaien bij de buurman, al ben je dan natuurlijk ook wel een beetje van het padje.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen