Wat is polarisatie?

Clipphanger

Onze mooie maatschappij is ontzettend divers. Toch kan het gebeuren dat er groepen tegenover elkaar komen te staan. Als de tegenstellingen tussen die ‘polen’ steeds groter worden, noem je dat ‘polarisatie’, en dat rijmt op frustratie én confrontatie. Het verschil tussen de polen kan ‘m zitten in welvaart, opleiding, politieke kleur - of een specifiek onderwerp zoals vaccineren, stikstof of bananen. De twee uitgesproken polen laten steeds meer van zich horen, waardoor het ‘stille midden’ zich gedwongen voelt om een kant te kiezen. En als je dat gedaan hebt, kom je ook nog eens in een filterbubbel: op de socials hoor je alleen nog je eigen mening terug. En voor je tot 10 kan tellen, is het rellen. Polarisatie wordt vaak als negatief gezien: het drijft mensen uit elkaar, kweekt wantrouwen en maakt het moeilijker om compromissen te sluiten. Maar veel sociale veranderingen zijn juist door polarisatie tot stand gekomen. Denk aan vrouwenrechten, afschaffing van de slavernij, en de verplichting om minstens 1 banaan per dag te eten. Banaandrammer!

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen