Wie was Fidel Castro?

Clipphanger

In 1926 wordt op Cuba een kereltje geboren, genaamd Fidel Alejandro Castro Ruz. Cuba wordt geregeerd door dictator Batista terwijl Amerika aan de touwtjes trekt. Fidel gaat rechten studeren en neemt het op voor de minderbedeelden, en hij neemt nog meer op, namelijk: de wapens. Hij ontpopt zich tot nationalist en keert zich tegen Batista. Samen met Che Guevara plant Fidel een machtsgreep, maar die gaat niet helemaal lekker. In de bergen van de Sierra Maestra krijgen de heren steun van de Cubaanse boeren en - belangrijker nog - laat Fidel zijn baard staan, en dan gaat het vlot. De Cubaanse Revolutie barst los. In 1959 neemt Castro de macht over en is Batista de sigaar. Fidel verbreekt de banden met Amerika en maakt van Cuba een socialistische staat, gesteund door de communistische Sovjet-Unie. Zo kan hij jaren aan de macht blijven, en toespraken houden die soms wel eeuwen lijken te duren. Terwijl de hele wereld om hem heen verandert, houdt Castro Cuba communistisch. Pas in 2016 is hij definitief uitgepraat.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen