Wat is vogelgriep?

Clipphanger

Net zoals mensen (kuch kuch) kunnen ook vogels de griep krijgen. Die ziekte heet dan ook vogelgriep en komt van nature voor bij wilde watervogels zoals eenden en zwanen. De ziekteverschijnselen lopen uiteen van ‘een beetje brak’ tot luchtweginfecties, ernstige neurologische symptomen en zelfs de dood. Vogelgriep wordt ook wel ‘aviaire influenza’ genoemd, en die afkorting zegt genoeg. In de herfst komen hele vluchten trekvogels onze kant op en deze vogels kunnen besmet zijn met vogelgriep. Ons landje staat vol met pluimveebedrijven, en als daar maar 1 besmet vogelpoepje binnenkomt, kan binnen de kortste keren het hele zwikkie de sjaak zijn. Bij een vermoeden van vogelgriep gaat zo’n bedrijf op slot en komen specialisten in actie. Wordt het virus daadwerkelijk aangetroffen dan moeten alle dieren geruimd worden, en is er al snel geen kip meer te zien. Om de inmiddels jaarlijkse uitbraken van vogelgriep aan te pakken, worden allerlei maatregelen ingezet, zoals vervoersverboden, hygiëneprotocollen en ophokplicht. Aan een vaccin tegen de vogelgriep wordt ook gewerkt, maar dat is nog geen vaste prik.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen