Wat is stikstof?

Clipphanger

Je ziet het niet, je ruikt het niet, maar bijna 80 % van de lucht bestaat uit N2 oftewel… stikstof! Niet schrikken, adem rustig in… Want stikstof is op zichzelf niet gevaarlijk voor mens en milieu. Wel een risicootje zijn de stikstofverbindingen. Wanneer stikstof zich bindt aan zuurstof, ontstaan er stikstofoxiden. Die kun je opsnuiven bij de snelweg en de industrie. Maar de meeste slechte stikstof in Nederland wordt veroorzaakt door de ‘uitlaatgassen’ van onze veestapel. Stikstof + waterstof = ammoniak. En dat ruik je zeker… Als er te veel stikstofverbindingen in de lucht zitten, dan is dat schadelijk voor mensen met longklachten. En voor het milieu: als de verbindingen neerslaan, wordt de grond rijk aan voedingsstoffen. Maar sommige planten gedijen juist in voedselarme grond. Zo worden de orchideeën verdrongen door brandnetels, en dan zijn ook insecten en vogels het haasje. En zeg maar bye bye tegen de bij. De overheid neemt maatregelen om de uitstoot van stikstofverbindingen te verminderen. En jij kan ook wat doen: vaker op de fiets, en dan niet naar de hamburgertent, maar liever iets vegetarisch. Eet smakelijk en bedankt, namens al je vriendjes uit de natuur!

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen