Wat is verzuiling?

Clipphanger

Een groot deel van de 20ste eeuw is Nederland in de ban van… De Verzuiling. In zo’n verzuilde maatschappij leven bevolkingsgroepen behoorlijk gescheiden. Zo zijn er bijvoorbeeld protestants-christelijke en Katholieke Nederlanders, en die komen mekaar nauwelijks tegen. Als jouw ouders toevallig katholiek zijn, dan word jij gedoopt in de katholieke kerk, speelt bij de katholieke voetbalclub, en leest daarna de katholieke krant in de rij bij de katholieke bakker: ‘1 hostie graag!’ Naast de religieuze zuilen staan nog een arbeiderszuil, een algemene zuil en nog wat bijzuiltjes. Die verzuiling komt voort uit de opkomst van het christelijk onderwijs en de invoering van het algemeen kiesrecht. Hierdoor gaan mensen zich meer en meer verenigen op basis van levensovertuiging of geloof. Vooral de gelovigen vinden het eigenlijk wel knus in hun eigen fijne zuiltje. Geen last van die rare ongelovigen, de verzuiling is de filterbubbel van de fifties. Vanaf de jaren 60 beginnen de kerken leeg te stromen, en hangen de mensen meer en meer voor de teevee. Alle zuilen hebben natuurlijk ook eigen omroepen. Maar ja, als de katholieken vanavond niet uitzenden… dan kijken we stiekem toch een keer naar de arbeiders? Langzaam maar zeker brokkelen die ooit zo mooie zuilen af. Zo raakt Nederland ontzuild, maar ook weer ontzettend gezellig.

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen