Wat is het verschil tussen moleculen en atomen?

Clipphanger

Water bestaat uit druppels. En als je handig bent, kan je zo’n druppel ook weer kleiner maken, en nog een keer en in het laboratorium nog een paar keer totdat je komt bij het watermolecuul. Dat is het allerkleinste waterdeeltje. Maar je moet er dus miljarden keer triljoenen van hebben, om je dorst te lessen. Proost! Alles om je heen, bestaat uit zulke moleculen. Wetenschappers kennen wel 50 miljoen verschillende moleculen, en als je die allemaal achter elkaar zou kunnen leggen, dan kom je helemaal van hier tot aan de tafel. Toch zijn moleculen niet de kleinste deeltjes die we kennen. Onze vriend het watermolecuul is opgebouwd uit drie zogenaamde ‘atomen’: twee waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. Vandaar dat water door zijn vriendjes ook wel H2O genoemd wordt. Van atomen zijn er maar zo’n 100. Het is een heel exclusieve club waar je alleen inkomt als je op de gastenlijst staat, of liever nog op de edelgassenlijst. Het Griekse woord atomos betekent ‘ondeelbaar’, dus je zou denken dat er niks kleiners te vinden is. Maar als je in het atoom zou kunnen kijken, dan zie je nog kleinere dingen, zoals protonen, elektronen, ionen en… de fiets van Roel van Velzen?!

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen