Clipphanger

Waarom hebben we in Nederland geen juryrechtspraak?

Bij een Amerikaanse rechtszaak is dit een bekend beeld: een verdachte verschijnt niet alleen voor de rechter, maar ook voor een zogenaamde ‘jury’. 12 gewone burgers, die samen moeten bepalen of de verdachte schuldig is of niet. Unaniem, oftewel, met z’n allen. Als de juryvoorzitter na soms lang vergaderen het woord ‘guilty’ uitspreekt, bepaalt de rechter hoe lang de boef de bak in moet. Juryrechtspraak kennen we niet in Nederland, maar wel in onze buurlanden. In Engeland, Duitsland, zelfs in België doen ze d’r aan. Daar is het blijkbaar wel makkelijk om 12 mensen te vinden die van niks weten. In Nederland is een eeuw of 2 geleden ook wat geëxperimenteerd met jury’s. Maar de meerderheid van de Nederlanders voelt er tegenwoordig weinig voor. Het is een hoop gedoe. Mensen zijn bang dat juryleden zich makkelijk laten beïnvloeden door bijvoorbeeld een zielig verhaal. Een professionele rechter die heeft ervoor doorgeleerd en kan d’r emoties makkelijk uitschakelen. Kortom, de enige jury die je voorlopig in Nederland gaat zien, is bij een talentenjacht. Maar of we daar nu zo blij mee moeten zijn...

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen