Clipphanger

Wat is methaan?

Methaan is een gas dat al sinds jaar en dag voorkomt in onze atmosfeer. Het wordt op natuurlijke wijze geproduceerd door microben bij de afbraak van dode planten in moerassen, vuilnisbelten, rijstvelden en de maag en darmen van koeien. Ook bij de productie en het gebruik van aardgas en andere fossiele brandstoffen komt megaveel methaan vrij. Daar moeten we iets aan doen, en wel methaan eh meteen. Want methaan is, net als CO2, een broeikasgas: eenmaal in de atmosfeer zorgt het voor de opwarming van de aarde. Wetenschappers zijn bang dat hierdoor de permafrost ontdooit. Gevolg: nog meer methaan. Maar in tegenstelling tot CO2 verdwijnt methaan vrij snel uit de atmosfeer. Het verminderen van onze methaanuitstoot is dus een grote stap naar een cooler klimaat. Daarom moet bijvoorbeeld de energiesector aan de slag om lekkage van methaan te voorkomen. We kunnen vuilnisbelten afdekken om methaan op te vangen, zodat we daarop kunnen koken. Jij kan zelf minder vlees en zuivel eten. En in de landbouw wordt gewerkt aan speciaal veevoer, waardoor die lieve koeien minder methaan uitstoten. Wat een scheetje hè?

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen