Wat is Pi?

Clipphanger

Wanneer je de omtrek van een cirkel wilt weten - en waarom zou je dat niet willen? - moet je eerst de diameter kennen. De diameter van een cirkel keer pi, is gelijk aan de omtrek. Maar wat is die pi dan? Ja, dat weet je rekenmachientje wel. De bijbel vermeldt heel simpel pi als 3. Maar de bijbel is dan ook geen wiskundeboek. De oude Egyptenaren wisten al dat pi eerder richting de 3,16 ging. De Griekse Archimedes berekende dat pi iets met 3,14 was. En vanaf dat moment gingen alle wiskundigen zitten pi-len. De Duitse Nederlander Ludolph van Ceulen deed in 1610 ook een aardige poging: hij berekende pi tot 35 decimalen achter de komma. Als bedankje kreeg hij dit getal op zijn grafsteen gebeiteld, heel toevallig in de Pi-eterskerk in Leiden. Een tijdje later werd bewezen dat pi ‘irrationaal’ is: er komt geen einde aan de reeks achter de komma. Ja, en dan wordt het een leuk klusje voor de computer. Zo kennen we tegenwoordig biljoenen cijfers achter de komma. En nog steeds maar eentje ervoor. De 3, van pi. De belangrijke plek van pi in de wiskunde wordt gevierd op Pi-dag. Die valt natuurlijk in de derde maand, komma, op dag veertien. Want we vinden je top, pi!

Clipphanger | Antwoord op interessante vragen