Waarom hebben we een grondwet?

Clipphanger

In vroeger tijden heeft ons land geen grondwet, maar wel een hoop regenten die wel weten wat goed is voor het gepeupel. In 1798 wordt de eerste grondwet ingevoerd en worden grondrechten geregeld als de vrijheid van godsdienst, drukpers en vergadering. Vanaf dat moment is het dus ook toegestaan om te vergaderen over de vraag welke drukpers je gaat kopen om god te dienen. Ondertussen wordt Nederland opeens een koninkrijk en is de wil van de Willems wet. In 1848 is Willem 2 de koning. Er is wel een parlement, maar de ministers mogen eigenlijk alleen maar ja-knikken. Net als in Frankrijk en Duitsland en als het volk daar in opstand komt, begint ook Willem 2 te woelen. Hij geeft de liberaal Thorbecke de opdracht om een nieuwe Grondwet op te pennen. Hierdoor krijgen de ministers, de Kamer en het volk meer te zeggen. En Willem krijgt wat meer nachtrust. De Grondwet is de belangrijkste wet van Nederland. Het bekendste artikel is gelijk artikel 1: iedereen in Nederland wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Al zijn sommigen toch altijd net wat gelijker dan anderen...