Clipphanger

Wat doet de gemeenteraad?

In Nederland mogen we stemmen op onze volksvertegenwoordigers. In de tweede kamer en het Europees parlement, maar ook eens in de 4 jaar voor de gemeenteraad. Met z’n alleen het stemhokje in en kleuren maar. Als de uitslag van onze stem bekend is, moet er binnen 8 dagen een nieuwe raad komen. Dan leggen de verse volksvertegenwoordigers een eed af, en dan zijn ze echt, officieel gemeenteraadslid. Een droom komt uit! De gemeenteraad bereidt het beleid voor, dat vervolgens door de wethouders wordt uitgevoerd. Meestal is het wel duidelijk wat er allemaal moet gebeuren: het vuil moet opgehaald, en de kapotte straatlampen moeten vervangen. Maar de gemeenteraad kan wel bepalen dat die lampen voortaan roze moeten zijn en het vuilnis gescheiden. Als de wethouders dit beleid niet precies zo uitvoeren, dan grijpt de gemeenteraad weer in. En dan kan de wethouder ook bij het vuilnis. De raad gaat ook over subsidies die verstrekt worden, dus heb je een leuk cultureel plannetje, dan is het raadslid je mannetje. Omkoping is niet nodig, want onze noeste gemeenteraadsleden doen het allemaal naast hun gewone baan. En gemeenteraadsleden zijn nooit alleen. De grootte van de raad varieert naar gelang het aantal inwoners. Zo hebben de grote steden maar liefst 45 raadsleden, en moet Vlieland het doen met maar 9 raadsleden, waarvan 1 zeehond.