Hoe werkt de Tweede Kamer?

Clipphanger

Op het stembiljet van de Tweede Kamerverkiezingen vind je honderden namen die allemaal hopen op een plekje in die mooie Kamer in Den Haag. Als de stembus geleegd is, zijn er 150 zetels te verdelen. De politici die voor dezelfde partij in de kamer terechtkomen, noemen we een fractie, met aan het hoofd een fractievoorzitter. Die zit vooraan, goed zichtbaar voor de camera’s. Als een minister een nieuwe wet wil invoeren, dan moet een meerderheid van de Kamer daarvoor zijn. Het wetsvoorstel wordt eerst in een klein zaaltje besproken door de Kamerleden die verstand van dat onderwerp denken te hebben. Pas als zij eruit zijn, wordt erover gestemd in de plenaire zaal. Die zaal komt ook in beeld bij politiek gevoelige kwesties. De Kamerleden hebben namelijk ook als taak de Regering te controleren. Dus als een minister de boel niet op orde heeft, moet-ie naar de Kamer komen en dan is het maar hopen dat ie daar ook weer levend uitkomt. Ook binnen de partijen zelf is er trouwens vaak een hoop politiek gekonkel. De camera’s komen in actie als er frictie is in een fractie. En dan wordt die Kamer pas echt een attractie...