Climate Clips - Boikanyo uit Zuid-Afrika

'Stop met illegaal dumpen'

Boikanyo vindt dat mensen moeten stoppen met het dumpen van hun troep op illegale vuilstortplaatsen!

Climate Clips