Climate Clips - Lilly uit Thailand

Lilly uit Thailand gaat graag naar een park waar veel dieren zijn. Ze maakt zich zorgen over afvalplastic en CO2.

Climate Clips