Bedreigde diersoorten: de walvis

In Thailand is er een griend overleden door acht kilo plastic die in zijn maag terecht is gekomen. Waarschijnlijk zag de griend de plastic zakken aan voor eten. 

Walvissen zijn een van de grootste dieren op aarde. De blauwe vinvis is de allergrootste en kan wel 33 meter lang worden! En weegt ongeveer 120 ton. Dat is ongeveer even zwaar als 32 olifanten.

In totaal zijn er wel 86 soorten walvisachtigen. Deze kan je onderverdelen in twee groepen: baardwalvissen en tandwalvissen.

De baardwalvissen leven van krill. Dit zijn kleine kreeftachtige zeediertjes. Met hun baleinen (dit zijn een soort borstelige tanden) filteren ze de beestjes uit het water.
Tandwalvissen, zoals dolfijnen en bruinvissen, gebruiken hun tanden om vissen en schelp- en schaaldieren te eten.

Er wordt al heel lang gejaagd op walvissen. Vroeger werd echt alles van de walvis werd gebruikt. Zoals het vlees om op te eten, de olie voor lampen en de huid voor schoenen. Nu zijn er veel vervangende producten op de markt, maar er wordt nog steeds veel gejaagd op deze dieren.

Landen als Japan en Noorwegen houden zich niet aan de regels dat er niet meer op walvissen gejaagd mag worden. Zij doden de dieren voor wetenschappelijk onderzoek en vanuit traditie. Zij doden jaarlijks 1000 walvissen.

Naast de jacht zijn er nog meer bedreigingen voor de walvis. Zoals chemische vervuiling, olie- en gasboringen in gebieden waar veel voedsel voor de dieren is, aanvaringen met grote schepen en de klimaatverandering.

Een van de grootste bedreigingen op dit moment is bijvangst. Jaarlijks sterven er 300.000 walvissen, dolfijnen en bruinvissen in visnetten.