Siloknaller!

Naast de redactie van De Buitendienst staat een spiksplinternieuw gebouw: de Siloknaller. De Siloknaller bestaat uit zes silo’s die samen een denktank vormen. Hier gaat de Buitendienst programma’s maken voor Zapp over hoe we anders kunnen eten, anders kunnen produceren en anders energie kunnen opwekken. 

Het ontwerp van het gebouw nodigt daarom ook uit om kansen te zien in verandering.

Architect Jord den Hollander: “Met het verbouwen van 6 veevoedersilo’s tot thuisbasis van het tv-programma de Buitendienst  wordt op een inventieve manier een voorbeeld gegeven voor creatief hergebruik. De veevoedersilo’s zijn een herkenbaar product van de verregaande mechanisering in landbouw en veeteelt. Het ontwerp zet aan om nieuwe kansen te zien in  de complexe relatie tussen cultuur en natuur, tussen stad en land, de mens en het voedsel dat hij nodig heeft.”Het team van de Buitendienst wil minder CO2 uitstoten en bouwt om die reden een opnamelocatie dichtbij huis. Daarnaast biedt de Siloknaller een mooie arena voor het programma dat steeds weer ingaat op onze relatie met de natuur.

Algemeen Directeur NTR Paul Römer: “Wij vinden het belangrijk om met onze duurzame ideeën en activiteiten ook een jonge generatie kijkers te inspireren en aan te moedigen. Het initiatief van het jeugdprogramma de Buitendienst past hier perfect bij.”

De Siloknaller wordt ook gedeeld. Zo kan de plek door de omroep worden gebruikt als decor. De Siloknaller staat in de tuin tussen de gebouwen van de NTR, BNNVARA, VPRO en Commissariaat voor de Media. In september wordt de Siloknaller geopend. Na een periode van drie tot vijf jaar wordt het gebouw volledig gerecycled.