Bedreigde diersoorten: de neushoorn

Neushoorns zijn echte planteneters. Per dag kunnen ze soms wel 70 kilo aan planten eten. Om dit allemaal te verteren zijn hun darmen wel 35 meter lang! Daarom heeft dit beestje zo’n bolle buik.

Er zijn vijf soorten neushoorns. De witte, zwarte, Indische, Javaanse en Sumatraanse neushoorn. 

De neushoorns worden niet alleen bedreigt door het kleiner wordende leefgebied. Ook door de jacht op deze dieren neemt het aantal neushoorns snel af. Van de Sumatraanse neushoorn zijn er nog ongeveer 200 exemplaren over. 

Er wordt op neushoorns gejaagd omdat er wordt gedacht dat de hoorns een genezende kracht hebben. Het is alleen nooit bewezen dat de hoorns echt werken als medicijn. 

Als stropers de hoorns willen hebben doden ze de neushoorns. Het doden van de dieren is eigenlijk helemaal niet nodig. Want als de hoorn wordt afgezaagd groeit deze namelijk vanzelf weer terug. Toch gaat de jacht op de neushoorn onverminderd door. 

Een ander probleem is dat het leefgebied van de neushoorns steeds kleiner wordt. Hierdoor hebben ze te weinig voedsel.

Om de neushoorn te beschermen worden er nieuwe leefgebieden gecreeerd of worden bestaande leefgebieden uitgebreid. Een andere optie is de dieren verplaatsen naar veilige leefgebieden. Zo hebben de dieren kans om zich voort te planten.