Bedreigde diersoorten: de tijger

Tijgers zijn echte jachtdieren. Aan de manier hoe hij op zijn prooi afspringt kan je goed zijn dat hij familie is van de kat. Door het stoere uiterlijk wordt de tijger vaak de koning van de jungle genoemd.

Het leefgebied van de tijger wordt steeds kleiner. De tijger komt nog voor op enkele plekken in Zuidoost-Azië, Oost-Rusland en India. Dit is slechts 7 procent van het oorspronkelijke leefgebied. In totaal leven er nog ongeveer 3900 tijgers in het wild.  

Er zijn veel gevaren voor de tijger. Stropers maken vallen om de tijger te kunnen vangen. Dit doen ze omdat ze in Azië onderdelen van de tijger gebruiken als medicijn. Doordat er steeds minder tijgers zijn brengen de medicijnen steeds meer op.

Een ander probleem is het steeds kleiner wordende leefgebied van de tijger. In deze gebieden worden huizen, wegen, fabrieken, plantages en houtkapbedrijven gebouwd. Terwijl tijgers juist een groot gebied nodig hebben om te kunnen jagen.

Tijgers krijgen makkelijk jongen als ze voldoende ruimte en voedsel hebben en er niet op ze wordt gejaagd, kan het aantal tijgers snel toenemen. Als er nu actie ondernomen wordt kan het aantal tijgers in 2022 verdubbeld zijn. Dit is een mooi streven want 2022 is het jaar van de tijger.