Bedreigde diersoorten: de dolfijn

Dolfijnen zijn een van de oudste dieren op aarde, maar toch wordt de dolfijn met uitsterven bedreigd.    

Een groot gevaar voor dolfijnen zijn de netten van vissers waar ze per ongeluk in gevangen raken. Daarnaast zorgt vervuiling, lawaai en scheepvaart ervoor dat het leefgebied van de dolfijn verstoord wordt. 

Dolfijnen leven niet alleen in de zee, maar ook in sommige groten rivieren. Wist je dat er wel 36 verschillende dolfijnachtigen bestaan. Sommige soorten worden zo erg bedreigd dat ze er binnen tien jaar niet meer zijn. 

Om de dolfijn te redden gaan steeds meer landen het leefgebied van de dolfijn te beschermen. Zo is het belangrijk dat de vervuiling minder wordt, waardoor het leefgebied van de dolfijn beter wordt. Ook zijn er mariene beschermde gebieden opgericht.