Noorderlicht

Af en toe kleurt de Scandinavische lucht groen, je kunt dan het Noorderlicht zien. Laat er een drone doorheen vliegen en deze mooie beelden zijn het resultaat!