Snapje?

D en dt

Ik loop is zonder t Want als ik loop dan klinkt de t niet mee Jij loopt is met een t Want als jij loopt dan klinkt de t wel mee Maar soms klinkt de t totaal niet hoorbaar in het werkwoord mee Jij vindt, heeft dat een t? Of is jij vindt alleen maar met een d? Moet het met een d of met een t? Je kan vaak niet goed horen hoe het moet Maar is er weer geen touw aan vast te knopen Vervang het werkwoord dan gewoon door lopen! Want dan gaat alles automatisch goed Ik vind heeft dat een t? Vervang het door ik loop en luister mee Ik loop is zonder t Ik vind dus alleen maar met een d Jij vindt heeft wel een t Want in jij loopt klinkt ook die t weer mee Hij vindt heeft ook een t Want ook hij loopt is met een t oke! Moet het met een d of met een t? Je kan vaak niet goed horen hoe het moet Maar is er weer geen touw aan vast te knopen Vervang het werkwoord dan gewoon door lopen! Want dan gaat alles automatisch goed Ik red me, zonder t, er nu wel uit ik vind het, zonder t, niet moeilijk meer vind jij het, zonder t, nog een probleem? Geen punt! Gebruik gewoon de regel weer: Moet het met een d of met een t? Je kan vaak niet goed horen hoe het moet Maar is er weer geen touw aan vast te knopen Vervang het werkwoord dan gewoon door lopen! Want dan gaat alles automatisch goed

Snapje? | Handige ezelsbruggetjes