Vogeltrainer Ruben

nam weer bijzondere vogels mee.

Namelijk een oehoe en een kerkuil. En hij wist er natuurlijk ook veel over te vertellen.