Zapp Awards 2021 | Stemreglement

Om de verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen is er aan de stemprocedure voor de Zapp Awards 2021 een reglement verbonden. Dit reglement kan hier worden ingezien, en moet ter kennis worden waargenomen.

REGLEMENT NPO ZAPP AWARDS 2021 

 

ALGEMEEN

De verkiezing voor de NPO Zapp Awards 2021 wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van omroepbedrijf KRO-NCRV. De gehele verkiezing bestaat uit drie stemrondes. Tijdens de eerste stemronde wordt gestemd op alle voor een Zapp Award in aanmerking komende namen en titels. Tijdens de tweede stemronde wordt in elke categorie gestemd op de top 10 die voortvloeit uit de eerste stemronde. Zijn er in de eerste stemronde tien of minder stemopties in een categorie, kan er tijdens de tweede stemronde gestemd worden op een top 5. Tijdens de derde stemronde kan enkel en alleen gestemd worden op de top drie in de categorie “Favoriete Jeugdprogramma”, die voortkomt uit de eerste twee stemrondes.

 

STEMPROCEDURE

De kijkers thuis bepalen per categorie de genomineerden voor de Zapp Awards 2021 met een online stemmodule. Van 18 december t/m 9 januari 2021 en van 15 januari t/m 30 januari 2021 kunnen kinderen via de website https://www.zappawards.nl stemmen op hun favoriet per categorie. Er kan gestemd worden in de volgende categorieën: Favoriete Jeugdprogramma, Favoriete Ster Jeugdprogramma, Favoriete Familieprogramma, Favoriete Track NL, Favoriete Ster Online, Favoriete Online Serie en Favoriete Jeugdfilm NL. Op 13 februari 2020 kan enkel en alleen gestemd worden op de top drie in de categorie “Favoriete Jeugdprogramma”, die voortkomt uit de voorgaande twee stemrondes. Na de eerste stemronde wordt de stand van de stemmen weer op nul gezet. Na de tweede stemronde wordt enkel de categorie Favoriete Jeugdprogramma op nul gezet.

Op zaterdag 13 februari 2021 gaat de derde stemronde van de verkiezing van start, zodat kinderen eenmalig kunnen stemmen op hun favoriet in de top drie in de categorie Favoriete Jeugdprogramma. De winnaar wordt live bekend gemaakt tijdens de uitzending van de Zapp Awards 2021 op 13 februari 2021. In alle overige categorieën zijn de winnaars vastgelegd op moment van sluiten van de stembussen van de tweede stemronde op 30 januari 2021 om 23:59 uur. Per categorie worden de drie titels of personen met de meeste stemmen automatisch geselecteerd als genomineerden. Bij bekendmaking van de genomineerden worden deze gepubliceerd op https://www.zappawards.nl. Over de uitslag van de verkiezing wordt verder niet gecorrespondeerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitslag van de verkiezingen.

Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je toestemming hebben van je ouders om je stem uit te brengen. Als je toestemming hebt van je ouders, kun je dat in de laatste fase van het stemproces aangeven door het plaatsen van een vinkje. Zonder het plaatsen van dit vinkje is het niet mogelijk om te stemmen. Stemmen kan door het invullen van de stemmodule op de website https://www.zappawards.nl. Daar kan de websitebezoeker in elke categorie één genomineerde kiezen, en zijn stem bevestigen met een e-mailadres. Per e-mailadres kan per stemronde één keer een stem worden uitgebracht. Pas als de gebruiker op de link in de bevestigingsmail van NPO Zapp heeft geklikt wordt de stem definitief meegeteld in de stemming.

 

VEER IN JE REET AWARD 2021

De Veer In Je Reet Award 2021, een prijs voor kinderen die met een door henzelf bedacht intiatief anderen willen helpen en zo de wereld mooier maken, staat komend jaar in het teken van corona. KRO-NCRV looft een eenmalig bedrag uit van 500,- (vijfhonderd) euro aan het winnende initiatief. Het geldbedrag dient in overleg met ouders/verzorgers en KRO-NCRV besteed te worden aan het winnende initiatief of een vergelijkbaar goed doel.

Tegengesteld tot stemopties uit de andere awardcategorieën waarop gestemd kan worden, kan het Nederlandse publiek voor de Veer In Je Reet Award zelf mogelijke genomineerden aandragen. In de aanloopfase van 8 december 2020 t/m 31 december 2020 bestaat de mogelijkheid om een kind dat zich belangeloos heeft ingezet voor een persoon of goed doel ten tijden van corona, aan te melden. Aanmelden hiervoor gaat via kro-ncrv.nl/veer of zappawards.nl/veer.  Bij aanmelding wordt gevraagd om toestemming van ouders/verzorgers door middel van een aanvinkbutton. Zonder aanvinken van deze button (en dus zonder toestemming van ouders/verzorgers) kan de aanmelding niet worden voltooid.

Uiterlijk 13 januari worden uit alle aanmeldingen 3 genomineerden geselecteerd door een jury aangesteld door KRO-NCRV. Van elke genomineerde zal een kort filmpje gemaakt worden. Door deel te nemen wordt automatisch toestemming gegeven voor het maken van deze filmpjes.

Het publiek bepaalt middels stemming wie van de genomineerden de winnaar wordt. Stemmen kan in de periode 16 januari t/m 30 januari 2021, via kro-ncrv.nl/veer of via zappawards.nl/veer. De 3 genomineerden mogen gedurende deze stemperiode campagne voeren voor zichzelf.

Na het sluiten van de stembussen op 30 januari 2021 ligt de winnaar van de Veer In Je Reet Award 2021 vast. Deze zal tijdens de uitzending van de NPO Zapp Awards 2021 op zaterdag 13 februari 2021 bekend worden gemaakt en de prijs overhandigd krijgen.

Genomineerden voor de Veer In Je Reet Award mogen campagne voeren onder de volgende voorwaarden:

Het is genomineerden en familie/vrienden van genomineerden toegestaan promotie te maken. Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaalde genomineerde - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaalde genomineerde. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaalde genomineerde onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het is verder verboden (potentiële) stemmers, vooraf of achteraf, de kans op een (specifieke) beloning of tegenpresetatie te geven, te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor het niet uitbrengen van een stem op een bepaalde genomineerde - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet.

MOGELIJKHEID TOT DEELNAME

De winnaars van de voorgaande edities van de NPO Zapp Awards in 2018 en 2019 in de categorieën “Beste Jeugdprogramma”, “Beste Familieprogramma” en “Beste YouTube-serie” zijn uitgesloten van deelname aan alle komende edities. Ook zijn de winnaars uit 2020 in de categorieën “Favoriete Jeugdprogramma”, “Favoriete Online Serie” en “Favoriete Familieprogramma” uitgesloten van deelname aan alle komende edities. Hierdoor is gewaarborgd dat elk programma een eerlijke kans krijgt en nooit één programma meerdere keren kan winnen.VERANTWOORDING

De volledige verkiezing van de NPO Zapp Awards 2021 staat onder toezicht van de KRO-NCRV redactie van het programma Zapp Awards 2021. De redactie beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de redactie een aantal stemmen of zelfs één of meerdere genomineerde(n) uit de verkiezing schrappen. Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders en productiebedrijven een stem te laten uitbrengen. De redactie van het programma Zapp Awards 2021 controleert het verloop van de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast.

De longlist die gebruikt wordt ten behoeve van de gehele stemmodule is met uiterste zorg samengesteld door de redactie van de KRO-NCRV voor het programma NPO Zapp Awards 2021. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de longlist wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op https://www.zappawards.nl wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Daarom is er per categorie altijd een optie voor vrije invoer van namen en titels.

 

PROMOTIE

Het is omroepen, zenders, producenten, makers en fans van genomineerden toegestaan promotie te maken. Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing. Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaalde genomineerde - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een bepaalde genomineerde. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een bepaalde genomineerde onder de aandacht van het publiek te brengen. Deze regel geldt voor iedere verkiezingsronde. Het is verder verboden potentiële stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een bepaalde genomineerde - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus nu een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden om potentiële stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een bepaalde genomineerde. Deze regel geldt voor iedere fase in de verkiezing.