Waarom boombommen nodig zijn

Groene Guerrilla

Bomen zijn heel belangrijk om de aarden en dus ook ons gezond te houden! Maar in Nederland worden er nog steeds heel veel bomen onnodig gekapt. Terwijl we er juist meer bij moeten planten. Daar kun jij een handje bij helpen! Remy gaat je voor en gaat op pad met: boombommen! Het blijkt nog best lastig om de boombommetjes in een woonwijk te planten maar hij heeft niet op. En zal het hem lukken het laatste bommetje aan te bieden aan de minister die over het bomenbeleid in Nederland gaat?

Groene Guerrilla