Spelregels Loftrompet

Als je een leerkracht nomineert voor De Loftrompet, dan vragen wij je akkoord te gaan met onderstaande spelregels.

Reglement Loftrompet 2018

1. De Loftrompet is een onderscheiding voor een groepsleerkracht uit het basisonderwijs die zich op uitzonderlijke wijze inzet voor muziekonderwijs in de klas. De doelstelling van De Loftrompet is een voorbeeldfunctie te creëren voor alle basisschoolleerkrachten in Nederland.                                                   

2. De Loftrompet staat open voor groepsleerkrachten uit alle leerjaren van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het gaat uitdrukkelijk om een groepsleerkracht. Vakleerkrachten muziek zijn uitgesloten van deelname; hierover wordt ook niet gecorrespondeerd.                         

3. De Loftrompet is een onderdeel van Lang Leve de Muziek Show van AVROTROS en Méér Muziek in de Klas, evenals een onderdeel van Het Kerst Muziekgala 2018, ook van AVROTROS en Méér Muziek in de Klas.                                                                               

4. Tijdens Lang Leve de Muziek Show en via verscheidene kanalen worden leerlingen, ouders, collega-leerkrachten en schooldirecteuren opgeroepen om een leerkracht te nomineren voor De Loftrompet. Een leerkracht kan worden genomineerd met behulp van het formulier op de website van de Lang Leve de Muziek Show (www.zapp.nl/muziekshow). Als een leerling de nominatie indient, wordt uitdrukkelijk verzocht om toestemming en e-mailadres van de ouders/voogden.                                         

5. Nomineren kan van 29 september tot 30 oktober 2018. De organisatie kan de inschrijftermijn verlengen.   

6. De beoordeling van de nominaties is in handen van een vakkundige jury. Deze jury zal op basis van alle ingezonden nominaties een selectie maken. Die selectie wordt gebaseerd op het effect dat de leerkracht heeft op het muziekonderwijs binnen zijn/haar school. Hierbij valt te denken aan:

  • de manier waarop de leerkracht een inspiratiebron is voor het schoolteam en de kinderen op de school
  • en/of de werkzaamheden die verricht zijn of worden om meer muziek op school te krijgen
  • en/of de manier waarop door de leerkracht muziekles op school wordt gegeven.

De jury zal de beoordeling zorgvuldig uitvoeren. In dat kader kan de school van de genomineerde leerkracht worden benaderd voor nadere inlichtingen.

7. Over de uiteindelijke uitslag wordt niet gecorrespondeerd.                                                 

8. De Loftrompet bestaat uit een trofee en een geldprijs van € 5000,-, waarvan € 4000,- om te besteden aan een impuls op muziekonderwijs op de school van de winnaar, en nog eens € 1000,- voor verdere professionalisering van de winnaar en/of inzetbaar voor de klas van de winnaar op het gebied van muziekonderwijs. De geldprijs dient uiterlijk in het schooljaar 2019/2020 te worden besteed, waarbij de Stichting Méér Muziek in de Klas na overleg met de school over de bestemming van de geldprijs, zorgdraagt voor de betaling van de facturen. Stichting Méér Muziek in de Klas hanteert hierbij het 80/20-principe, waarbij bij aanvang 80% wordt uitgekeerd, en na afronding en verantwoording de resterende 20%. In het algemeen geldt dat de school van de winnende leerkracht bereid moet zijn mee te werken aan het zichtbaar maken van de voorbeeldrol van de winnaar en diens school.                                                       

9. Uit alle inzendingen kiest de jury een aantal genomineerden. De genomineerden worden uiterlijk 2 november 2018 publiekelijk bekendgemaakt.                                                         

10. Degene die de winnaar heeft genomineerd, ontvangt uiterlijk 16 november vertrouwelijk bericht. In het geval de inzender een leerling betreft, wordt de ouder ingelicht.                                                                       

11. Over de uitslag geldt een geheimhoudingsplicht tot 19 december 2018.                           

12. De winnaar van De Loftrompet wordt op woensdagmiddag 19 december 2018 bekendgemaakt tijdens Het Kerst Muziekgala 2018 in de Brabanthallen te Den Bosch. De genomineerden moeten op deze datum beschikbaar zijn. In het geval dat de genomineerde op deze datum niet beschikbaar is, kan de jury besluiten een andere genomineerde te selecteren.                                                                                             

13. De winnaar mag zijn gehele klas plus extra genodigden tot een maximum van zes als gast voor Het Kerst Muziekgala 2018 uitnodigen. Echter, vanwege de inhoud van het programma en de intensiteit van de middag, laten wij alleen groepen 4 tot en met 8 toe. Als de winnaar leerkracht is van groep 1 of 2, mag hij een groep uit de midden- of bovenbouw van zijn school uitnodigen voor Het Kerst Muziekgala 2018.           

14. Stichting Méér Muziek in de Klas biedt treinkaarten naar De Brabanthallen in Den Bosch aan. Voor overig vervoer dient zelf te worden gezorgd.                                               

15. Eind november, begin december worden opnames van de leerkracht, zijn of haar klas en de school van de leerkracht opgenomen. Het moment van deze opnames wordt in overleg met de directie/coördinatie van de school gepland. Deze opnames worden mogelijk op nationale televisie uitgezonden. Wij vragen van tevoren schriftelijk om toestemming voor uitzending aan de ouders van de in beeld gebrachte kinderen. De winnaar geeft vooraf ook akkoord voor het uitzenden van zijn of haar portret op of rondom de prijsuitreiking van 19 december 2018.                                                                                                             

16. Bij situaties waarin deze spelregels niet voorzien, handelt de jury naar bevind van zaken en beslist zo nodig.