#Forever

De beste vrienden Bloem, Sal, Noa en Dex delen lief en leed.  

#Forever gaat over de jeugdvrienden Dex (14), Bloem (15), Sal (15) en Noa (15). Ze groeien op in dezelfde buurt, maar hebben een zeer uiteenlopende achtergrond. 

Dex is de jongen uit de flat die constant overhoop ligt met zichzelf en met zijn stiefvader. Bloem is de ruimdenkende dochter uit het ogenschijnlijk ideale gezin. Sal leeft in een haat-liefde verhouding met zijn Marokkaanse roots en Noa heeft te dealen met een moeder die meer oog lijkt te hebben voor de wereldproblematiek, dan voor haar dochter.

De vier vrienden hebben elkaar bezworen dat ze “forever” bij elkaar blijven. Maar is die vriendschap opgewassen tegen de snelle veranderingen die hun levens momenteel doormaken?

In #forever zijn de levens van de vier vrienden te volgen. De kijker wordt meegenomen in de roerige en herkenbare wereld van deze pubers.