Wat is het IJzeren Gordijn?

Clipphanger

In de eerste helft van de 20ste eeuw is er heel wat verschil tussen de kapitalistische Verenigde Staten en de communistische Sovjet-Unie.. Maar als in de jaren ‘40 Europa fascistisch dreigt te worden, trekken de machtsblokken van 2 kanten ten strijde tegen bloksnor. Als Adolf het onderspit delft, hebben de grootmachten elk een deel van Europa bevrijd. Die delen beschouwen ze als hun invloedsfeer. De Sovjets willen niets meer met het kapitalistische westen te maken hebben en gooien de grenzen op slot. Zo ontstaat een scheidslijn dwars door Duitsland en door Europa, die door de Britse premier Winston Churchill het IJzeren Gordijn wordt genoemd - en die trouwens net zo goed de Stalen Schutting of de Houten Heg had kunnen heten. In die jaren hangt een kleine versie van het Gordijn in Berlijn. Berlijn ligt in Oost-Duitsland, maar is zelf ook weer verdeeld in een westelijk en oostelijk deel, gescheiden door de vrijwel ondoordringbare Berlijnse muur. In de jaren ‘80 krijgen veel landen genoeg van de Sovjetoverheersing. Er vallen gaten in het gordijn en op 9 november 1989 valt ook de Berlijnse muur. Sindsdien is Duitsland weer 1 land en Europa 1 Eh Europa.