Bespreek het met de hele klas

Anne-Mar vertelt hoe je een pestprobleem met de hele klas kunt bespreken. 

Samen sta je veel sterker dan alleen.