In de knoop

Dit symboliseert jouw klas: van eerst in de knoop naar met elkaar samenwerken voor een betere sfeer en begrip. Het is een oefening waarbij samenwerking en vertrouwen getraind wordt.
  1. Iedereen gaat bij elkaar staan en pakt twee willekeurige handen van andere kinderen vast.
  2. Dan sta je natuurlijk helemaal door elkaar heen en zit je in de knoop!
  3. Het is dan de bedoeling om uit de knoop te komen
  4. Je mag hierbij elkaars handen niet loslaten
  5. Het spel is afgelopen als alle kinderen in een kring staan zonder dat er nog kinderen in de knoop staan