The Battle - Turnen

Nathan en Britt strijden vandaag tegen elkaar in een bloedstollende Battleturnen! 

Leerlingen van groep acht van basisschool de Bricks dagen hun
leraren uit om het tegen hen op te nemen in de gymzaal. Zijn de leraren
lenig genoeg om met de beker naar huis te gaan? Of zijn het toch de
leerlingen die de overwinning binnenslepen?
Je ziet het in Zappsport the Battle!