The Battle Wall Ball

Ron en Britt zijn in Friesland voor de Battle Wall Ball.

Deze sport lijkt op squash, maar dan zonder racket. In het Fries noemen ze het muurkaatsen. Jongens en meiden van Basisschool Radbodus uit Dronryp gaan de strijd met elkaar aan.