Battle Muurkaatsen

zaterdag 11 december 2021 om 08:45

Ron en Britt zijn in Friesland voor de Battle Wall Ball. Deze sport lijkt op squash, maar dan zonder racket. In het Fries noemen ze het muurkaatsen. Jongens en meiden van Basisschool Radbodus uit Dronryp gaan de strijd met elkaar aan.