Doolt er een geest in het fort Pampus?

Doolt er een geest in het fort Pampus?