Het cultuurstelsel

Vorsen van Indië, hartelijk welkom! Zoals jullie weten maken wij Hollanders al jaren schandalige winsten over de ruggen van de arme Indiërs, de gewone mensen van het platteland. En dat is eigenlijk schandalig. Maar jullie vorsten van Indië profiteren daar allemaal evenveel van hé. Geef toe. Geef toe, het is eigenlijk een win-winsituatie. Win voor jullie. Win voor ons en vette pech voor de inlander. Maar nu zaten wij te denken is het nou niet mogelijk om nog grotere winsten te maken over hun rug? Ze nog schandaliger uit te buiten? Iemand een idee? Wij wel. Ineens had ik het. Patsboem, het ei van Columbus. Elke boer moet 20 procent van zijn omzet aan ons geven. Maar we houden wel het beste stuk land. We krijgen de beste rijst en ze moeten verbouwen wat wij zeggen. En als ze tegenwerken, dan slaan we ze tot moes. Nou zijn jullie voor, of zijn jullie voor? Prima, iedereen voor. Maar wat als wij tegenstemmen? Ja nee dat is te laat, want het is al besloten in Nederland. Het heet het cultuurstelsel. Maar wij tegen zijn, zonder ons bent u nergens. Als wij nee zeggen, gebeurt het niet. Ja. Wij zijn tegen. Ja, het is onmenselijk. We doen het niet. Wacht! Als jullie niet meewerken, dan wordt het... oorlog. Oorlog! Weet je wel. We hebben kanonnen, we hebben geweren. Wat hebben jullie? Babi pang pang pang pang pang. Satéprikkers? We maken jullie af. Maar dat is verschrikkelijk. U geeft ons geen keuze. Waarom vraagt u onze mening als u het toch doet? Ja, maar we zijn te gast. We zijn gewoon beleefd. Jullie hebben ook wel inspraak, maar niet heus. Nou iedereen voor, handen! Handen! Als je tegen stemt dan krijg je ook geen opium. Geen huisdrug. Kun je niet lekker roken. Geen opium? Nee, we hebben alle opium in handen en dat delen we alleen met vrienden. Dus wat wordt het: vriend of vijand? Opium of oorlog? Nou, dan is bij dezen het cultuurstelsel aangenomen. Heerlijk lekker aan tafel. En voor jullie heb ik iets lekkers te roken. Beetje opium. Ja, dat heb je wel verdiend. Nou, ging dat best makkelijk he?