Stan smeekt om een herkansing

Krijgt Stan het voor elkaar bij Miss Madge?
Meer SpangaS: De Campus