Sem stelt zich voor

Sem is finalist van het Junior Songfestival 2014.