Hoe worden batterijen gerecycled?

Bij scholen, in de supermarkten, bouwmarkten, drogist of speelgoedwinkels; op heel veel plekken zie je ze staan, dit soort inlevermeubels waar je je lege batterijen in kan leveren. Een batterij mag niet in het milieu terechtkomen, want een batterij vergaat namelijk nooit. En hij mag ook niet bij het gewone afval omdat er chemische stoffen in een batterij zitten, zoals alkaline en lithium. Die zijn niet goed voor het milieu en het zijn wel hele waardevolle grondstoffen die heel goed opnieuw gebruikt kunnen worden en die anders verloren zouden gaan in de verbrandingsoven. Dus je moet altijd goed je batterijen scheiden van het gewone afval. Dit soort busjes rijden dagelijks door het hele land om tonnetjes met lege batterijen op te halen. En hier in Lelystad komen wekelijks miljoenen batterijen binnen. Zes keer per dag komen de busjes hier de lege batterijen brengen. Alle binnengekomen batterijen gaan naar deze hal, het grote sorteercentrum. Omdat mensen batterijen vaak inleveren in plastic zakjes, worden die er hier eerst uitgevist. Deze machine maakt die plastic zakjes kapot en vervolgens worden ze er met de hand tussenuit gevist en gescheiden van de batterijen. Daarna wordt er nog verder gesorteerd, net zolang totdat elk type batterij netjes bij elkaar ligt. De sortering van de batterijen gebeurt op basis van de chemische samenstelling. Dat moet ook wel, want elk type batterij wordt op een andere manier verwerkt. In deze zak zitten de alkaline batterijen. En dat zijn er flink wat. Kijk, en hier is het allemaal netjes uitgesorteerd. Als alles gesorteerd is, zit het werk er hier op. De batterijen gaan al naar verschillende recyclefabrieken in Europa, onder andere Duitsland, België en Frankrijk. Het gros van de batterijen gaat ook echt het recycleproces proces in en van de metalen uit de batterijen worden dan weer nuttige nieuwe dingen gemaakt. Pannen bijvoorbeeld, een kaasschaaf, een brilmontuur of zelfs een fiets. Bij die recyclebedrijven worden dus zoveel mogelijk materialen uit de batterijen gehaald en sommige materialen zoals kobalt, nikkel en koper kunnen dan meteen weer in de nieuwe batterijen gebruikt worden. Een deel van de batterijen kan niet worden hergebruikt. Die belanden dus in de verbrandingsoven. En wat daar dan aan afval uitkomt, dat wordt dan vervolgens weer gebruikt in bijvoorbeeld asfalt voor wegen. Dus het gescheiden inleveren van batterijen is niet voor niets. Maar als we minder batterij-afval willen hebben, dan zou het mooi zijn als in de toekomst de batterijen langer meegaan. Of nog beter, dat we gewoon met z'n allen veel meer oplaadbare batterijen gaan gebruiken.