Adios Amigo's #7 | Flexe Gasten

De jamsessie bij Zoë-Jadha in de studio is eindelijk daar. Alleen heeft Oscar zich vergist in het feit dat hij naar bijles moet en komt daardoor veel te laat. Lucas op zijn beurt is niet echt met de jam-sessie bezig omdat hij een examen voor zijn gele band heeft. Steef schaamt zich voor zijn vrienden en het wordt hem steeds duidelijker dat zij hem tegenhouden in zijn ambitie. Als tot overmaat van ramp Lucas een belangrijke prijs van Zoë omtrapt en Oscar ruzie met haar maakt over wie de beats mag maken, is de maat voor Steef vol.