De Vloer Op Jr. bij jou op school!

Wij hebben een leuk en leerzaam lesprogramma voor de basisschool en het voortgezet onderwijs, dat aansluit bij vakken als levensbeschouwing, maatschappijleer, filosofie, drama en Nederlands.  

De lessen dagen je uit om je in de schoenen van een ander te verplaatsen. Je denkt na over verschillende onderwerpen en over je eigen gedrag in bepaalde situaties. De scènes lokken vaak een discussie uit, waardoor je kunt oefenen met debatteren, het onderbouwen van je mening, het schrijven van essays en - natuurlijk - improviseren. 

De onderwerpen zijn: integratie & discriminatie, opvoeding, seksualiteit, groepsdruk, pesten en social media. 

Lijkt jou dat wat? 

Kijk hier voor meer informatie over het lespakket.