De Leeuwenkuil

dinsdag 13 juli 2021 om 14:15

Een groepje HALT-jongeren komt zijn taakstraf uitdienen in Durvers' Zoo. Pa Durvers is namelijk vastbesloten de jongeren een tweede kans te geven. Opa vertrouwt deze jongeren niet echt en geeft Daniël opdracht ze in de gaten te houden. Dit vindt Daniël best ingewikkeld en hij heeft de hulp van Pelikaanman hard nodig. Als de groep jongeren zich baldadig gaat gedragen en ook nog eens de savanne wil oplopen, lijkt opa zijn gelijk te krijgen. Maar wat doet Daniël? Suzina komt in een gevaarlijke situatie bij de olifanten terecht maar ontdekt dat er ook een andere kant zit aan één van de HALT-jongeren.